Rozmyte systemy decyzyjne w zadaniach z ograniczoną wiedzą

autor :  Robert K. Nowicki

format :  B5
objętość :  242 str.

ISBN  978-83-60434-64-2

Spis treściSPIS TREŚCI

Spis rysunków

Spis tabel

Ważniejsze symbole i oznaczenia

1. Wstęp

2. Zbiory rozmyte i zbiory przybliżone

2.1. Wprowadzenie
2.2. Zbiory przybliżone
2.3. Zbiory rozmyte
2.4. Przybliżone zbiory rozmyte i inne rozwiązania teorii zbiorów przybliżonych
2.5. Program LERS
2.6. Podsumowanie

3. Rozmyte i neuronowo-rozmyte systemy wnioskujące

3.1. Wprowadzenie
3.2. Elementy systemów rozmytych
3.3. Neuronowo-rozmyte systemy wnioskujące
3.4. Kompatybilność elementów rozmytych systemów wnioskujących
3.5. Uczenie systemów neuronowo-rozmytych
3.6. Podsumowanie

4. Rozmyte systemy decyzyjne

4.1. Wprowadzenie
4.2. Klasyfikatory rozmyte
4.3. Rozmyte systemy decyzyjne typu Mamdaniego z wyostrzaniem metodą CA
4.4. Rozmyte systemy decyzyjne typu Mamdaniego z wyostrzaniem metodą DCOG
4.5. Neuronowo-rozmyte systemy decyzyjne typu logicznego z wyostrzaniem metodą DCOG
4.6. Rozmyte systemy decyzyjne z wyostrzaniem metodą MICOG
4.7. Ocena metod klasyfikacji
4.8. Podsumowanie

5. Rozmyte systemy decyzyjne typu Mamdaniego dla zadań z ograniczoną wiedzą

5.1. Wprowadzenie
5.2. Zastosowanie wyostrzania CA
5.3. Zastosowanie wyostrzania DCOG
5.4. Podsumowanie

6. Rozmyte systemy decyzyjne typu logicznego dla zadań z ograniczoną wiedzą

6.1. Wprowadzenie
6.2. Systemy decyzyjne z wyostrzaniem metodą DCOG dla zadań z ograniczoną wiedzą
6.3. Systemy decyzyjne z wyostrzaniem metodą MICOG dla zadań z ograniczoną wiedzą
6.4. Podsumowanie

7. Przykłady zastosowań

7.1. Przygotowanie danych
7.2. Tworzenie bazy reguł
7.3. Badanie rozmytych systemów decyzyjnych
7.4. Badanie przybliżonych rozmytych systemów decyzyjnych
7.5. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie