Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji

autor :  Andrzej Łachwa

format :  B5
objętość :  284 str.

ISBN  83-87674-21-4

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Książka stanowi wprowadzenie do teorii zbiorów rozmytych i jej zastosowań. Taki też jest układ książki: część pierwsza obejmuje problematykę zbiorów, liczb i relacji rozmytych, druga zaś dotyczy reprezentowania i przetwarzania rozmytej informacji: wnioskowania, sterowania i podejmowania decyzji. Książka jest przeznaczona dla magistrantów i doktorantów informatyki, a także dla informatyków, ekonomistów i inżynierów zajmujących się projektowaniem urządzeń czy systemów, w których mają oni do czynienia z informacją niepewną lub niedokładną.


SPIS TREŚCI

Wstęp
Elementy teorii zbiorów rozmytych
1. Pojęcie zbioru rozmytego
2. Własności zbiorów rozmytych
3. Suma, iloczyn i dopełnienie
4. Inne działania na zbiorach rozmytych
5. Miary rozmyte
6. Liczby rozmyte
7. Liczby LR i ich arytmetyka
8. Relacje rozmyte
Logika rozmyta i jej zastosowania
9. Rudymenty
10. Przedmiot logiki rozmytej
11. Zmienna lingwistyczna
12. Rozmyty rachunek zdań
13. Rozumowanie przybliżone
14. Sterowanie rozmyte
15. Decyzje rozmyte


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie