Kostka Rubika. Uproszczona metoda Roux

autor :  Andrzej Lang

format :  B5
objętość :  66 str. (wyd. 2 ilustrowane kolorowe)

ISBN  978-83-7837-128-1

Wprowadzenie

Spis treściWPROWADZENIE

W książce została przedstawiona, w sposób systematyczny, uproszczona metoda Roux dla kostki 3x3x3. Starałem się wybrać najprostsze i jednocześnie najłatwiejsze do nauczenia algorytmy, częściowo zmodyfikowane i rozbudowane przez autora.


SPIS TREŚCI

Wstęp
Terminologia
Uproszczona metoda Roux

       1. FB (First Block)
       2. SB (Second Block)
       3. CMLL (Corners Last Layer)
       4. LSE (Last Six Edges))

Dodatki

       1. Algorytmy FB (First Block)
       2. Algorytmy SB (Second Block)
       3. Algorytmy CMLL (Corners Last Layer)
       4. ALgorytmy LSE (Last Six Edges))


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie