Obliczenia ewolucyjne w projektowaniu układów cyfrowych. Teoria, modyfikacje, zastosowania

autor :  Adam Słowik

format :  B5
objętość :  242 str.

ISBN  978-83-7837-038-3

Spis treściSPIS TREŚCI

Przedmowa
O autorze

Rozdział 1. Wstęp

1.1. Główny cel książki
1.2. Układ książki

Rozdział 2. Charakterystyka algorytmów ewolucyjnych

2.1. Algorytmy ewolucyjne
2.2. Rodzaje algorytmów ewolucyjnych
2.3. Rodzaje optymalizacji ewolucyjnych

Rozdział 3. Algorytmy ewolucyjne w projektowaniu układów elektronicznych

3.1. Metody ewolucyjne w projektowaniu
3.2. Ewolucyjne projektowanie układów elektronicznych
3.3. Inne przykłady ewolucyjnego projektowania układów elektronicznych

Rozdział 4. Modyfikacje algorytmów ewolucyjnych

4.1. Chromosom wielowarstwowy
4.2. Selekcja wachlarzowa
4.3. Balansowanie właściwości eksploracyjnych i eksploatacyjnych
4.4. Automatyczne sterowanie doborem wartości parametru alfa

Rozdział 5. Projektowanie i optymalizacja napięciowych układów cyfrowych

5.1. Wprowadzenie
5.2. Zastosowany algorytm ewolucyjny
5.3. Reprezentacja osobników
5.4. Operatory genetyczne
5.5. Opis przeprowadzonych eksperymentów
5.6. Minimalizacja liczby tranzystorów w układach cyfrowych
5.7. Wielokryterialna optymalizacja układów cyfrowych
5.8. Efektywność obliczeniowa proponowanych algorytmów
5.9. Hybrydowa metoda optymalizacji układów cyfrowych
5.10. Projektowanie polimorficznych układów elektronicznych
5.11. Optymalizacja układów PLA implementowanych w układy VLSI
5.12. Specyfika projektowania układów programowalnych
5.13. Algorytm MLCEA a algorytm SLCEA

Rozdział 6. Optymalizacja układów cyfrowych z bramkami prądowymi

6.1. Wprowadzenie
6.2. Zastosowany algorytm ewolucyjny
6.3. Reprezentacja osobników
6.4. Operatory genetyczne
6.5. Funkcja celu
6.6. Opis przeprowadzonych eksperymentów

Rozdział 7. Projektowanie topografii układów scalonych

7.1. Optymalizacja rozmieszczenia elementów na powierzchni
7.2. Ewolucyjny podział układów VLSI na podbloki

Rozdział 8. Podsumowanie

Dodatek 1. Selekcja wachlarzowa - przeprowadzone eksperymenty
Dodatek 2. Bramki napięciowe oraz bramki prądowe
Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie