"Sola Scriptura" Marcina Lutra
Odkrycie czy kompromitacja

autor :  Andrzej Lang

format :  B5
objętość :  150 str.

ISBN  978-83-7837-146-5

Wprowadzenie

Spis treściWPROWADZENIE

Książka jest wyjątkowo, bo żaden biblistyca polski nigdy nie podjął takiej tematyki w tak obszernym zakresie. Zgodnie z tytułem książki omówione jest rozumienie i praktyczne wykorzystanie tego hasła (czyli teoria i praktyka) przez Marcina Lutra.


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Zagadnienia wstępne

1. Heinrich Denifle i Hartmann Grisar
2. Życie Marcina Lutra
3. Marcin Luter a protestantyzm
4. Rozwój doktryn Marcina Lutra
5. Kłamstwa i mowa nienawiści Marcina Lutra

Tekst Pisma Świętego

1. Współczesne wydania krytyczne Pisma Świętego
2. Tekst oryginalny Starego Testamentu
3. Septuaginta
4. Tekst oryginalny Nowego Testamentu
5. Wulgata
6. Natchnienie i hermeneutyka biblijna
7. Kanon Pisma Świętego

"Sola scriptura" Marcina Lutra

1. Miejsce Pisma Świętego w teologii Marcina Lutra
2. Jasność i zrozumiałość Pisma Świętego
3. Biblia niemiecka Macina Lutra

3.1. Historia przekładu Marcina Lutra
3.2. Problemy tekstualne
3.3. Zasady przekładu Marcina Lutra
3.4. Analiza przekładu
3.5. Przykładowa egzegeza

Podsumowanie
Dodatki

Heinrich Denifle "Luter i luteranizm"
Hartmann Grisar "Luter"

Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie