Systemy techniczne formujące inteligentne otoczenie osoby niepełnosprawnej

autorzy :  Piotr Augustyniak, Katarzyna Barczewska, Anna Broniec, Andrzej Izworski, Eliasz Kańtoch, Tomasz Orzechowski, Jaromir Przybyło, Magdalena Smoleń, Ryszard Tadeusiewicz

format :  B5
objętość :  130 str.

ISBN  978-83-7837-044-4

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Monografia jest poświęcona systemom technicznym przeznaczonym do nadzorowania osób. Ich wspólną cechą jest monitorowanie parametrów i cech charakterystycznych związanych z nadzorowanym człowiekiem. Oznacza to, że każde rejestrowane zdarzenie jest oznaczane identyfikatorem sprawcy, choć systemy te nie używają wyłącznie sensorów nasobnych, czyli noszonych na ciele człowieka. Stosowanie systemów nadzorowania przynosi szczególne korzyści w odniesieniu do osób starszych, ale dowolność paradygmatów i szeroka gama parametrów pomiarowych sprawiają, że łatwo można je adaptować do innych grup osób (np. dzieci) lub osób o szczególnych cechach (np. zatrzymani, chorzy psychicznie). Poza zastosowaniami domowymi, monitorowanie osób jest także uważane za element inteligentnego środowiska biznesowego (praca grupowa, sterowanie za pomocą gestów lub mimiki). Monitorowanie osób znajduje zastosowanie także w systemach zabezpieczeń (np. identyfikacja podejrzanych zachowań, nadzorowanie przepływu tłumu), w nadzorowaniu postępowania funkcjonariuszy służb ratowniczych, specjalnych oraz wojska, a także w zdalnej kontroli automatycznej ocenie treningu sportowców i osób rehabilitowanych.

Książka ta zawiera najnowsze informacje literaturowe dostępne w trakcie jej pisania oraz opisy wielu rozwiązań oryginalnie zaproponowanych przez jej autorów. Jest ona przeznaczona dla konstruktorów elektronicznych systemów do rejestracji zachowania, osób decyzyjnych w ośrodkach sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi stałego nadzoru oraz studentów ostatnich lat studiów na kierunkach inżynieria biomedyczna, informatyka i pokrewnych chcących rozszerzyć swą wiedzę z zakresu nadzorowania osób.


SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Systemy wykorzystujące mimikę twarzy

2.1. Wstęp - potrzeby i zastosowania systemów opartych na rozpoznawaniu mimiki twarzy
2.2. Rozpoznawanie mimiki twarzy
2.3. Istniejące rozwiązania
2.4. Rozpoznawanie mimiki osób niepełnosprawnych
2.5. Podsumowanie
Literatura

3. Sensory elektrycznej aktywności mózgu

3.1. Geneza elektrycznej aktywności mózgu
3.2. Paradygmaty BCI
3.3. Zjawiska zachodzące na granicy elektroda-skóra
3.4. Wzmacniacz elektroencefalograficzny
3.5. Rodzaje elektrod stosowanych w EEG
3.6. Podsumowanie
Literatura

4. Sensory akcelerometryczne typu MEMS

4.1. Zintegrowane układy elektro-mechaniczne (MEMS)
4.2. Popularne obszary zastosowań układów akcelerometrycznych typu MEMS
4.3. Monitorowanie aktywności ruchowej człowieka
4.4. Monitorowanie objawów choroby neurologicznej
4.5. Podsumowanie
Literatura

5. Sensory optyczne i wizyjne

5.1. Cel i zakres zastosowań
5.2. Istniejące rozwiązania
5.3. Detekcja aktywności człowieka w oparciu o analizę obrazów wizyjnych
5.4. Podsumowanie
Literatura

6. Sensory komunikacji migowej

6.1. Cele i zakres rozwiązań
6.2. Sensory kontaktowe
6.3. Sensory bezkontaktowe
6.4. Systemy automatycznego rozpoznawania gestów
6.5. Wyniki eksperymentów
6.6. Podsumowanie
Literatura

7. Sieci sensoryczne

7.1. Wprowadzenie
7.2. Architektura sieci
7.3. Komunikacja w sieci sensorycznej
7.4. Przegląd rozwiązań
7.5. Sensoryczny system monitoringu pacjenta
7.6. Podsumowanie
Literatura

8. Warstwowa architektura systemu nadzorowania

8.1. Wprowadzenie
8.2. Zakres pomiarowy i własności sensorów - komplementarność i redundancja
8.3. Istniejące rozwiązania
8.4. Projekt architektury warstwowej
8.5. Podsumowanie
Literatura

9. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym odpowiedniego wyposażenia jako problem techniczny, medyczny i społeczny

9.1. Wprowadzenie
9.2. Narastanie problemu niepełnosprawności wywołane wydłużaniem czasu życia kolejnych generacji
9.3. Problem niedoboru opiekunów wynikający ze struktury demograficznej
9.4. Problem zmian obyczajowości i modelu rodziny
9.5. Podsumowanie
Literatura


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie