Rozwój diagnostyki termicznej metodami detekcji podczerwieni. Ilościowa diagnostyka ran oparzeniowych i inne aplikacje

autor :  Antoni Z. Nowakowski (red.)

format :  B5
objętość :  320 str. (książka kolorowa na papierze kredowanym)

ISBN  978-83-60434-67-3

Spis treściSPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1. Problemy medyczne i kliniczne

2. Metody akwizycji obrazów termicznych

2.1. Podstawy diagnostyki termicznej
2.2. Właściwości emisyjne ciał stałych
2.3. Detektory promieniowania
2.4. Aparatura pomiarowa i jej cechy
2.5. Standaryzacja badań termologicznych w diagnostyce medycznej

3. Problemy wymiany ciepła w tkankach biologicznych

3.1. Parametry termiczne
3.2. Mechanizmy wymiany ciepła i metody ich analizy
3.3. Właściwości cieplne tkanek biologicznych
3.4. Wymiana ciepła w tkankach organizmów żywych

4. Aktywna termografia dynamiczna

4.1. Warunki pobudzenia termicznego i cechy aparatury
4.2. Metody akwizycji sygnałów i prezentacji wyników w ADT

5. Ocena głębokości oparzenia na podstawie badań termicznych

5.1. Nowa koncepcja określenia głębokości oparzenia
5.2. Podstawy medyczne metody
5.3. Anatomia i fizjologia skóry człowieka i skóry świni domowej
5.4. Modele termiczne

6. Wybrane aplikacje

6.1. Wprowadzenie
6.2. Badania oparzeń "in vivo" na zwierzętach
6.3. Badania w warunkach klinicznych - diagnostyka oparzeń
6.4. Badania serca w trakcie interwencji kariochirurgicznych
6.5. Termografia w diagnostyce nowotworów piersi oraz zmian skórnych

7. Automatyczne określanie stopnia oparzenia - klasyfikacja na podstawie multimodalnych badań termicznych

7.1. Metody automatycznej segmentacji i klasyfikacji obrazów
7.2. Analiza PCA w termografii
7.3. Analiza wyników badań metodą poszukiwania wzorcowych modeli decyzyjnych

8. Tomografia termiczna

8.1. Podstawy tomografii
8.2. Rola modeli termicznych w tomografii termicznej
8.3. Zagadnienie odwrotne a rekonstrukcja badanego obiektu
8.4. Podsumowanie

9. Analiza obrazów 2-D oraz 3-D

9.1. Dopasowanie sekwencji obrazów termograficznych
9.2. Dopasowanie serii czasowych obrazów optycznych i podczerwieni
9.3. Stereoskopia w tomografii termicznej

10. Normalizacja zapisu wyników badań termicznych

10.1. Wprowadzenie
10.2. Charakterystyka metod zapisu wyniku badań medycznych
10.3. Adaptacja normy DICOM dla potrzeb zapisu wyników badań termicznych w ocenie ran oparzeniowych
10.4. Podsumowanie

11. Perspektywy rozwojowe technik termicznych w diagnostyce medycznej

11.1. Podsumowanie badań w zakresie rany oparzeniowej
11.2. Znaczenie metod termicznych dla praktyki klinicznej


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie