Testowanie i niezawodność systemów komputerowych

autor :  Janusz Sosnowski

format :  B5
objętość :  372 str.

ISBN  83-87674-86-9

Streszczenie
Autor
Spis treściSTRESZCZENIE

Wiarygodność jest podstawowym wymaganiem dla współczesnych urządzeń i systemów komputerowych. Wymaganie to głównie sprowadza się do zapewnienia odpowiedniego poziomu niezawodności, dostępności, bezpieczeństwa i wydajności. W osiągnięciu tego celu kluczową rolę odgrywają efektywne techniki: testowanie i diagnostyka układów oraz modułów sprzętu informatycznego, testowanie i niezawodność oprogramowania, techniki maskowania oraz tolerowania błędów sprzętu i oprogramowania. Omówiono zagadnienia od poziomu układów cyfrowych (procesory, pamięci itp.) poprzez poziom architektury do rozproszonych systemów komputerowych ze złożonymi technikami rekonfiguracji, zarządzania kopiami danych itp. Dużo uwagi poświęcono analizie błędów, projektowaniu układów łatwo testowalnych i samotestowalnych, redundancji systemowej oraz programowym technikom tolerowania i obsługi błędów. Opisywane koncepcje są bogato ilustrowane praktycznymi przykładami i danymi z rzeczywistych systemów oraz projektów.

Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców: naukowców, doktorantów i studentów związanych z informatyką oraz pokrewnymi dziedzinami techniki. Może być cennym źródłem wiedzy dla inżynierów zajmujących się projektowaniem i eksploatacją systemów informatycznych, telekomunikacyjnych, przemysłowych, elektronicznych itp.


AUTOR

Janusz Sosnowski, profesor nadzwyczajny w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, doktor habilitowany, inżynier. Od roku 1996 pełni funkcję dyrektora Instytutu Informatyki. Specjalista z dziedziny diagnostyki i niezawodności oraz architektury systemów komputerowych. Jest autorem lub współautorem 4 monografii i ponad 120 prac naukowych opublikowanych głównie przez renomowane wydawnictwa (w tym IEEE Computer Society, Springer Verlag, Pergamon Press). Jest członkiem komitetów programowych wielu konferencji międzynarodowych z dziedziny testowania i wiarygodności systemów komputerowych, był współorganizatorem trzech takich konferencji w kraju. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne, jak również inżynierskie w pracach dla przemysłu krajowego.


SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie

2. Testowanie i diagnostyka sprzętu komputerowego

2.1. Testowanie i niezawodność układów cyfrowych
2.2. Modele błędów
2.3. Koncepcje generacji testów
2.4. Analiza sygnatur
2.5. Techniki ułatwiające testowanie sprzętu
2.6. Ścieżka krawędziowa
2.7. Techniki BIST
2.8. Testowanie procesorów
2.9. Testowanie pamięci półprzewodnikowych
2.10. Diagnostyka systemów komputerowych

3. Testowanie i niezawodność oprogramowania

3.1. Metodyka testowania programów
3.2. Złożoność oprogramowania oraz statystyki błędów
3.3. Ocena jakości testowania poprzez analizy porównawcze
3.4. Analiza pokrycia testów
3.5. Modele niezawodności

4. Detekcja i tolerowanie błędów w czasie pracy systemu

4.1. Redundancja układowa
4.2. Redundancja informacyjna
4.3. Redundancja programowa
4.4. Algorytmy głosowania w systemach o podwyższonej wiarygodności
4.5. Zintegrowane tolerowania błędów sprzętu i oprogramowania
4.6. Strategie obsługi błędów

5. Metody ewaluacji wiarygodności

5.1. Podstawowe modele analizy wiarygodności
5.2. Badanie wiarygodności systemów poprzez analizę efektów błędów
5.3. Zbieranie i analiza statystyk o błędach

6. Podsumowanie

Literatura

Skorowidz


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie