Ultradźwięki w tkankach

autor :  Krzysztof Opieliński

format :  B5
objętość :  164 str. (20 kartek kolorowych)

ISBN  978-83-7837-072-7

Spis treściSPIS TREŚCI

Spis ważniejszych symboli i oznaczeń
1. Wprowadzenie
2. Równania falowe

2.1. Opis ruchu cząstek ośrodka
2.2. Wyprowadzenie równania falowego
2.3. Rozwiązania równania falowego
2.4. Równania falowe akustyki nieliniowej

3. Numeryczne modelowanie propagacji

3.1. Sygnały nadawcze
3.2. Liniowe sygnały odbiorcze
3.3. Nielinowe sygnały odbiorcze
3.4. Analiza widmowa

4. Oddziaływanie ultradźwięków na tkanki

4.1. Mechanizmy termiczne
4.2. Kawitacja
4.3. Ciśnienie promieniowania i strumień akustyczny
4.4. Skutki oddziaływań

5. Zagadnienia bezpieczeństwa stosowania ultradźwięków w diagnostyce medycznej

5.1. Sposoby uśredniania natężenia fali
5.2. Indeks termiczny
5.3. Indeks mechaniczny
5.4. Wybrane regulacje, wytyczne, normy
5.5. Przykład wyznaczania wyjściowych parametrów akustycznych

6. Podsumowanie
Literatura


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie