Tom 5. Sztuczne i hybrydowe narządy wewnętrzne

redaktor Monografii :  Władysław Torbicz

redaktorzy tomu :  Marek Darowski, Piotr Ładyżyński, Witold Rużyłło

format :  B5
objętość :  522 str.

ISBN  978-83-7837-118-2

Spis treściSPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1. Wspomaganie układu oddechowego

1.1. Patofizjologia oddychania i terapia oddechowa
1.2. Pomiar i monitorowanie parametrów układu oddechowego
1.3. Wspomaganie diagnozy i terapii zaburzeń oddechowych w jąkaniu
1.4. Symulatory układu oddechowego

CZĘŚĆ 2. Wspomaganie układu krążenia

2.1. Mechaniczne wspomaganie krążenia
2.2. Małoinwazyjne leczenie niedomykalności mitralnej techniką "brzeg po brzegu"
2.3. Przezcewnikowe wszczepienie zastawki
2.4. Przezcewnikowa implantacja zastawki

CZĘŚĆ 3. Sztuczna nerka

3.1. Uwarunkowania dializoterapii pacjentów z niewydolnością nerek
3.2. Hemodializa, hemofiltracja, hemodiafiltracja
3.3. Dializa otrzewnowa

CZĘŚĆ 4. Sztuczna i biosztuczna trzustka

4.1. Wybranie zagadnienia wspomagania leczenia cukrzycy
4.2. Monitorowanie stężenia glukozy
4.3. Metody i systemy nieinwazyjnego monitorowania stężenia glukozy
4.4. Metody podawania egzogennej insuliny
4.5. Biologiczna, biosztuczna i biochemiczna trzustka
4.6. Elektromechaniczna sztuczna trzustka
4.7. Algorytmy sterowania elektromechanicznej sztucznej trzustki

CZĘŚĆ 5. Biosztuczna wątroba

5.1. Metody wspomagania funkcji wątroby
5.2. Komórki modyfikowane genetycznie za pomocą wektorów lentiwirusowych do zastosowań w urządzeniach hybrydowych - badania własne

CZĘŚĆ 6. Sztuczne narządy na chipie

6.1. Sztuczne narządy na chipie. Wybrane zagadnienia

CZĘŚĆ 7. Sztuczne narządy zmysłów

7.1. Implanty ślimakowe


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie