Tom 3. Sztuczne narządy

redaktor serii :  Maciej Nałęcz

redaktorzy tomu :  M. Darowski, T. Orłowski, A. Weryński, J. M. Wójcicki

format :  B5 (oprawa twarda)
objętość :  550 str.

ISBN  83-87674-25-7

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Tom SZTUCZNE NARZĄDY przygotował zespół autorów czynnie uczestniczących w pracach naukowych. W pracach tych brało udział Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. W dziele przedstawiono stan wiedzy w zakresie wybranych metod i urządzeń stosowanych do wspomagania utraconych funkcji narządów wewnętrznych. Podano przykłady własnych prac badawczych. Książka zawiera osiem rozdziałów. W pierwszych trzech rozdziałach omówiono metody wspomagania układu krążenia, w tym opisano badania prowadzone w Polsce nad sztucznym sercem i sztucznymi zastawkami serca. Rozdział czwarty jest poświęcony układowi oddychania. Zagadnienia dotyczące sztucznej nerki i dializy otrzewnowej przedstawiono w rozdziale piątym. Zastosowanie filtrów membranowych i sorbentów do detoksykacji krwi omówiono w rozdziale szóstym. W rozdziale siódmym opisano metody wspomagania trzustki u diabetyków. Ostatni rozdział omawia narządy hybrydowe, zawierające część techniczną i biologiczną. Książka może być pomocna dla studentów, pracowników naukowych i praktyków zainteresowanych diagnostyką medyczną.


SPIS TREŚCI

1. Wspomaganie układu krążenia w sposób mechaniczny
2. Sztuczne serce: Badania sztucznego serca w Polsce
3. Sztuczne zastawki serca
4. Wspomaganie układu oddychania
5. Sztuczna nerka
6. Plazmafereza i afereza. Zastosowanie filtrów membranowych i sorbentów
7. Sztuczna trzustka
8. Narządy hybrydowe i immunoizolacja


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie