Tom 5. Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna

redaktor serii :  Maciej Nałęcz

redaktorzy tomu :  R. Będziński, K. Kędzior, J. Kiwerski, A. Morecki, K. Skalski, A. Wall, A. Wit

format :  B5 (oprawa twarda)
objętość :  1108 str.

ISBN  83-87674-67-2

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

BIOMECHANIKA I INŻYNIERIA REHABILITACYJNA stanowi piąty tom serii "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000" opracowanej i wydanej pod patronatem naukowym Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Dzieło powstało dzięki współpracy 71 autorów - badaczy i praktyków, reprezentujących czołowe polskie ośrodki naukowe i centra kliniczne. Pracę koordynowało Polskie Towarzystwo Biomechaniki przy wsparciu Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Materiał podzielony na 20 rozdziałów zgrupowano w pięciu częściach: Biomechanika Ogólna; Biomechanika Medyczna; Biomechanika Sportu; Biomechanika Pracy, Układy Człowiek-Maszyna; Biomechanika Inżynierska, Ortopedyczna i Rehabilitacyjna. Na tle obecnego stanu wiedzy autorzy przedstawili najnowsze wyniki prac własnych. Książka jest zarówno monografią przeznaczoną dla pracowników naukowych, jak i nowoczesnym podręcznikiem przydatnym dla studentów, doktorantów i osób szkolących się w zakresie biomechaniki i inżynierii rehabilitacyjnej.


SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. Biomechanika ogólna

1. Metody doświadczalne biomechaniki
2. Analiza i modelowanie układu mięśniowo-szkieletowego człowieka
3. Modelowanie tkanek
4. Modelowanie przepływu krwi w sąsiedztwie sztucznych zastawek serca

Część II. Biomechanika medyczna

5. Lokomocja człowieka
6. Biotribologia
7. Osteosynteza i osteointegracja w implantologii
8. Funkcjonalna elektrostymulacja w uszkodzeniach rdzenia kręgowego
9. Wytrzymałościowe aspekty biomechaniki żuchwy

Część III. Biomechanika sportu

10. Analiza biomechaniczna obciążeń w sporcie
11. Ocena stanu wytrenowania sportowców na podstawie pomiarów biomechanicznych
12. Współzawodnictwo sportowe jako optymalny proces decyzyjny

Część IV. Biomechanika pracy - układy człowiek-maszyna

13. Biomechanika w ergonomii
14. Oddziaływanie dynamiczne w układzie człowiek-pojazd
15. Zarys biomechaniki sądowej
16. Biomechanika w astronautyce

Część V. Biomechanika inżynierska, ortopedyczna i rehabilitacyjna

17. Manipulatory i roboty rehabilitacyjne oraz medyczne
18. Parapodia i ortezy
19. Ortopedyczne stabilizatory zewnętrzne
20. Projektowanie i analiza inżynierska implantów ortopedycznych


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie