Tom 7. Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia

redaktor serii :  Maciej Nałęcz

redaktorzy tomu :  E. Kącki, J.L. Kulikowski, A. Nowakowski, E. Waniewski

format :  B5 (oprawa twarda)
objętość :  568 str.

ISBN  83-87674-48-6

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Tom SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEINFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA prezentuje 31 prac 48 autorów dotyczących aktualnych problemów komputeryzacji medycyny w szerokim zakresie z uwzględnieniem wykorzystania Internetu. Przedstawione wyniki badań naukowych oraz praktycznych wdrożeń odnoszą się głównie do diagnostyki, terapii, edukacji medycznej oraz administracji szpitalnej. Poświęcono w pracy wiele uwagi wykorzystaniu multimediów i wirtualnej rzeczywistości oraz odpowiednich narzędzi i metod w tworzeniu systemów medycznych. Uwzględniono również problemy standaryzacji zapisu i przesyłania danych medycznych. Ostatni rozdział monografii jest poświęcony współczesnym trendom w informatyce medycznej. Tom został przygotowany przy współpracy Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej, przy czym uwzględniono w nim najnowsze prace prezentowane na seminariach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.


SPIS TREŚCI

1. Wstęp

1.1. Systemy komputerowe w problemach zdrowia społeczeństwa
1.2. Telematyka medyczna w dobie społeczeństwa informacyjnego

2. Systemy komputerowe w służbie zdrowia

2.1. Szpitalne Systemy Informacyjne
2.2. Systemy z bazą wiedzy ekspertów dla wspomagania diagnostyki różnicowej w praktyce lekarza pierwszego kontaktu
2.3. System komputerowego wspomagania diagnostyki laboratoryjnej
2.4. Komputerowe wspomaganie badań endoskopowych
2.5. Monitorowanie zagrożeń płodu wspomagane komputerem
2.6. Modelowanie komputerowe własności mechanicznych płuc
2.7. Uzyskiwanie wiedzy z baz danych medycznych

3. Sieci komputerowe w służbie zdrowia

3.1. Internetowe wspomaganie służby zdrowia
3.2. Techniczno-ekonomiczne przesłanki projektowania systemów telemedycznych
3.3. Technologie informacyjne w kształceniu medycznym
3.4. Internetowy system telepatologiczny sprzężony z obrazową bazą danych
3.5. Ocena ryzyka zagrożeń czerniakiem skóry na podstawie wybranych cech obrazów dermatoskopowych
3.6. Wspomaganie i prowadzenie terapii przez sieci komputerowe

4. Narzędzia i metody w tworzeniu systemów medycznych

4.1. Metody, języki, narzędzia
4.2. Teoria zbiorów przybliżonych w analizie danych medycznych
4.3. Możliwości wspomagania decyzji w medycynie z zastosowaniem teorii Dempstera-Shafera i zbiorów rozmytych
4.4. Sieci neuronowe i logika rozmyta w systemach medycznych
4.5. Multimedia i wirtualna rzeczywistość w systemach medycznych
4.6. Zdecentralizowane systemy informacyjno-decyzyjne w zastosowaniach medycznych
4.7. Inteligentne systemy obliczeniowe wspomagające zadania diagnostyczne w medycynie

5. Standardy zapisu i przesyłania danych medycznych

5.1. Standaryzacja - potrzeby, organizacje, dokumenty
5.2. Standardy przesyłania informacji multimedialnych
5.3. Standardowe interfejsy aparatury i systemów akwizycji danych
5.4. Standard HL7
5.5. Standardy stosowane w systemach wymiany i archiwizacji obrazów medycznych
5.6. Standard MST i jego wykorzystanie przy opisie jednostek chorobowych
5.7. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych medycznych

6. Współczesne trendy w informatyce medycznej

6.1. Metody dynamiki nieliniowej i geometrii fraktalnej w diagnostyce medycznej u progu XXI wieku
6.2. Bioinżynieria i informatyka medyczna a postępy kardiochirurgii - programy ekspertowe, symulacje, protezy i roboty


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie