Tom 8. Obrazowanie biomedyczne

redaktor serii :  Maciej Nałęcz

redaktorzy tomu :  L. Chmielewski, J. L. Kulikowski, A. Nowakowski

format :  B5 (oprawa twarda)
objętość :  1024 str. (+ 24 strony kolorowe)

ISBN  83-87674-63-X

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Tom OBRAZOWANIE BIOMEDYCZNE, będący jednym z 9-tomowej monografii "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000", zawiera 22 rozdziały opracowane przez 46 autorów, specjalistów w dziedzinie komputerowych metod analizy i przetwarzania obrazów. Rozdziały te dotyczą zarówno podstaw teoretycznych, jak i różnorodnych aspektów praktycznych przetwarzania obrazów biomedycznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb współczesnej medycznej diagnostyki obrazowej oraz badań naukowych w dziedzinie medycyny lub biologii opartych na analizie danych obrazowych. W monografii uwzględniono m.in. takie nowe kierunki obrazowań jak tomografia termiczna lub impedancyjna, analiza obrazów uzyskiwanych metodami jądrowego rezonansu magnetycznego, integracja multimodalnych danych obrazowych, bezinwazyjne badanie kinetyki skurczów serca, mikroskopowe badania preparatów histologicznych i cytologicznych, wyszukiwanie obrazów z baz danych obrazowych na podstawie opisu ich treści. Wiele z tych opracowań oparto na oryginalnych wynikach badań prowadzonych w krajowych ośrodkach naukowych, referowanych wcześniej na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Tom powstał dzięki współdziałaniu pracowników wielu środowisk naukowych, pod patronatem naukowym Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN i przy współdziałaniu Towarzystwa Przetwarzania Obrazów.


SPIS TREŚCI

Część 1. Zagadnienia ogólne

1. Matematyczne podstawy obrazowania medycznego
2. Podstawy komputerowej analizy obrazów
3. Rekonstrukcja i segmentacja obrazów w morfologii matematycznej
4. Nakładanie obrazów i integracja danych multimodalnych
5. Parametry morfometryczne wykorzystywane w pomiarach biomedycznych
6. Zastosowanie dynamiki symbolicznej i wskaźników topologicznych w analizie sygnałów i obrazów w medycynie
7. Rozpoznawanie obrazów

Część 2. Systemy zobrazowań

8. Rentgenowska tomografia komputerowa
9. Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny w badaniach czynnościowych ukrwienia tkankowego i przepływu w dużych naczyniach
10. Podstawy technik segmentacji stosowanych w przetwarzaniu obrazów 3D naczyń krwionośnych
11. Komputerowa analiza obrazów koronarograficznych
12. Zobrazowanie w ultrasonografii
13. Komputerowa analiza obrazów wentrykulograficznych serca
14. Termografia podczerwieni w diagnostyce medycznej
15. Tomografia termiczna
16. Tomografia elektroimpedancyjna

Część 3. Zobrazowania mikroskopowe

17. Wybrane zagadnienie ocen ilościowych i przetwarzania cyfrowego obrazów mikroskopowych
18. Wybrane systemy do analizy obrazów biomedycznych
19. Komputerowa analiza ruchliwości granulocytów
20. Komputerowa metoda wspomagania diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego

Część 4. Obrazowe bazy danych

21. Wyszukiwanie i eksploracja obrazów medycznych na podstawie ich treści
22. System wspomagania seryjnej analizy obrazów
23. Obrazy kolorowe


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie