Transport w gospodarce

autor :  Anita Fajczak-Kowalska

format :  B5
objętość :  226 str.

ISBN  978-83-7837-067-3

Spis treściSPIS TREŚCI

Wstęp
1. Rola transportu w gospodarce

1.1. Cechy współczesnej gospodarki narodowej
1.2. Transport a gospodarka narodowa
1.3. Transport a ład przestrzenny i konkurencja
1.4. Wpływ regulacji na transport

2. Globalizacja w poszczególnych gałęziach transportu

2.1. Charakterystyka procesów globalizacyjnych
2.2. Tendencje globalizacyjne w transporcie lotniczym
2.3. Globalizacja w transporcie kolejowym
2.4. Elementy globalizacji w transporcie morskim
2.5. Wpływ globalizacji na żeglugę śródlądową
2.6. Transport drogowy a globalizacja

3. Koszty transportu

3.1. Podział kosztów w transporcie
3.2. Struktura kosztów w transporcie
3.3. Koszty zewnętrzne w transporcie
3.4. Znaczenie kosztów krańcowych w transporcie
3.5. Struktura kosztów w poszczególnych gałęziach transportu

4. Infrastruktura transportu

4.1. Charakterystyka infrastruktury transportu
4.2. Infrastruktura transportu kolejowego
4.3. Infrastruktura transportu drogowego
4.4. Infrastruktura żeglugi śródlądowej
4.5. Infrastruktura transportu morskiego
4.6. Infrastruktura transportu lotniczego

5. Charakterystyka przewozów według gałęzi transportu

5.1. Procesy transformacyjne w transporcie a gromadzenie danych
5.2. Przewozy ładunków według gałęzi transportu
5.3. Przewozy pasażerów według gałęzi transportu

6. Wykorzystanie modelu ekonometrycznego do prognoz rozwoju transportu

6.1. Struktura modelu
6.2. Wyniki oszacowania parametrów wybranych relacji
6.3. Prognozy rozwoju transportu do roku 2030

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki
Spis rysunków
Spis tabel


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie