Rekombinacyjny wskaźnik jakości promieniowania - zastosowania przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego w procedurach medycznych

autor :  Piotr Tulik

format :  B5
objętość :  120 str.

ISBN  978-83-7837-084-0

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Rozwój specjalistycznych procedur medycznych wykorzystujących promieniowanie jonizujące niesie ze sobą potrzebę rozwoju metod dozymetrii dedykowanych szacowaniu narażenia pacjenta poddanego danym procedurom, jak również personelu medycznego biorącego w nich udział, a w niektórych przypadkach również osób postronnych. Niniejsza praca poświęcona jest problemowi dozymetrii pól promieniowania mieszanego, z którym mamy do czynienia przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego w procedurach medycznych, a dokładniej możliwości zastosowania rekombinacyjnego wskaźnika jakości promieniowania jako istotnej informacji o badanym polu promieniowania.


SPIS TREŚCI

Streszczenie
Abstract
Wykaz wybranych symboli i skrótów

1. Ewolucja definicji współczynnika jakości
2. Metody i komory rekombinacyjne
3. Współczynnik jakości w procedurach medycznych
4. Podsumowanie

Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie