Prototyp biomimetycznego rusztowania łączącego z kością komponenty nowej generacji bezcementowych powierzchniowych endoprotez stawowych

autorzy :  Ryszard Uklejewski, Piotr Rogala, Mariusz Winiecki

format :  B5
objętość :  216 str.

ISBN  978-83-7837-115-1

Spis treściSPIS TREŚCI

Wstęp

1. Charakterystyka współczesnych endoprotez cementowej artroplastyki powierzchniowej stawu biodrowego i możliwe powikłania pooperacyjne

2. Koncepcja całkowicie bezcementowego osadzania komponentów powierzchniowych endoprotez stawów za pomocą wieloszpilkowego rusztowania łączącego

3. Projektowanie, szybkie prototypowanie i wytwarzanie biomimetycznego wieloszpilkowego rusztowania łączącego dla bezcementowych endoprotez powierzchniowych

4. Strukturalno-osteokondukcyjna funkcjonalizacja przestrzeni międzyszpilkowej prototypowego wieloszpilkowego rusztowania łączącego

5. Kształtowanie właściwości osteoindukcyjnych i osteointegracyjnych kontaktujących się z kością powierzchni wieloszpilkowego rusztowania łączącego metodą elektrochemicznego osadzania pokryć wapniowo-fosforanowych

6. Biomechaniczne badania połączeń kość-prototypowe rusztowanie łączące w testach na maszynie wytrzymałościowej oraz komputerowa analiza symulacyjna pod kątem projektowania właściwości strukturalno-biomechanicznych tych połączeń

7. Badania pilotażowe prototypowego rusztowania łączącego bezcementowych endoprotez powierzchniowych na modelu zwierzęcym

8. Pilotażowe badania mikrotomograficzne wpływu zagłębiania wieloszpilkowego rusztowania łączącego komponenty endoprotez powierzchniowych na gęstość i wytrzymałość na ściskanie kości podchrzęstnej beleczkowej głów kości udowych od pacjentów z osteoartrozą

9. Podsumowanie, wnioski i uwagi końcowe

Bibliografia

Załączniki


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie