Przetwarzanie i analiza ultradźwiękowych sygnałów dopplerowskich w ocenie aktywności ruchowej płodu

autor :  Krzysztof Kałużyński

format :  B5
objętość :  136 str. (w tym 8 stron kolorowych)

ISBN  978-83-7837-007-9

Spis treściSPIS TREŚCI

Podziękowania

Spis oznaczeń

1. Wprowadzenie

2. Sygnał dopplerowski aktywności ruchowej płodu

3. Podstawy analizy sygnałów dopplerowskich aktywności ruchowej płodu

4. Struktura czasowo-częstotliwościowa sygnałów dopplerowskich aktywności ruchowej płodu

4.1. Dyskretna transformacja falkowa
4.2. Analiza falkowo-korelacyjna struktury czasowo-częstotliwościowej sygnałów dopplerowskich aktywności ruchowej płodu

5. Metodyka analizy sygnałów dopplerowskich aktywności ruchowej płodu

5.1. Metodyka analizy sygnałów dopplerowskich aktywności ruchowej płodu powodowanych przez ruchy ciała płodu
5.2. Metodyka analizy sygnałów dopplerowskich aktywności ruchowej płodu powodowanych przez ruchy pseudooddechowe płodu
5.3. Metodyka analizy sygnałów dopplerowskich aktywności ruchowej płodu powodowanych przez ruchy struktur serca i estymacja FHR

6. Ocena aktywności ruchowej płodu

7. Metoda rozkładu na mody wewnętrzne EMD w analizie sygnałów dopplerowskich aktywności ruchowej płodu

8. Podsumowanie

9. Bibliografia


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie