Komputerowa wizja. Metody interpretacji i identyfikacji obiektów

autor :  Ryszard S. Choraś

format :  B5
objętość :  220 str.

ISBN  83-87674-89-3

Streszczenie
Spis treściSTRESZCZENIE

Przetwarzanie obrazów i rozpoznawanie obrazów są względnie zamkniętymi obszarami zastosowania komputerów, które wspólnie definiują pole komputerowej wizji. Jest pewna analogia pomiędzy systemem komputerowej wizji i systemem wzrokowym człowieka. Komputerowe przetwarzanie obrazu jest analogiem procesu, który ma miejsce w ludzkim oku i nerwie optycznym. Rozpoznawanie obrazu reprezentuje w większym stopniu percepcję wizualną, która ma miejsce w ludzkim mózgu.

Zadania komputerowej wizji przekraczają zadania rozpoznawania obrazów. Tylko niewielka ich część może być opisana przez klasyczny układ rozpoznawania, kiedy zadany jest skończony alfabet klasyfikacji, wystarczająco prosty model opisu klasyfikowanego obiektu (obrazu) i znaleziono regułę decyzyjną, odnoszącą obraz do jednej z wcześniej zadanych klas.

Tworzone przez człowieka modele systemów analizy i interpretacji informacji obrazowej oparte są na tym co wiadomo o systemie wzrokowym ludzi (HVS). W książce przedstawiono następujące zagadnienia:

- otrzymywanie (akwizycję) obrazu,
- przetwarzanie wstępne obrazu cyfrowego,
- analizę obrazu,
- rozpoznawanie obrazu.


SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie w problematykę komputerowej wizji

1.1. Cyfrowe przetwarzanie obrazów
1.2. Ogólna charakterystyka systemów komputerowej wizji
1.3. Systemy komputerowej wizji w robotyce

2. System wzrokowy człowieka

2.1. Wprowadzenie
2.2. Model systemu wzrokowego

3. Akwizycja obrazu

3.1. Wprowadzenie
3.2. Przetworniki obrazowe optyczno-elektryczne
3.3. Geometria systemu przetwornika obrazu
3.4. Cyfrowa reprezentacja obrazów

4. Przetwarzanie wstępne obrazu cyfrowego

4.1. Histogram obrazu i jego modyfikacje
4.2. Transformacja skali jaskrawości obrazu
4.3. Filtracja obrazu
4.4. Wykrywanie zmian jaskrawości
4.5. Segmentacja obrazu

5. Analiza obrazu

5.1. Reprezentacja obrazu na podstawie jaskrawości - cechy histogramu
5.2. Właściwości topologiczne obrazów
5.3. Reprezentacja linii konturowych i granic obiektów
5.4. Detekcja punktów charakterystycznych obiektu
5.5. Reprezentacja obszarów obiektów
5.6. Tekstury i parametry opisu tekstur
5.7. Momenty geometryczne
5.8. Morfologiczne operacje przetwarzania obrazów

6. Rozpoznawanie obrazów

6.1. Wprowadzenie
6.2. Klasyfikatory odległościowe
6.3. Klasyfikatory statystyczne
6.4. Selekcja cech

Indeks

Literatura


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie