Własności i algorytmy rozwiązywania problemów optymalizacji dyskretnej

autor :  Mieczysław Wodecki

format :  B5
objętość :  184 str.

ISBN  978-83-7837-078-9

Spis treściSPIS TREŚCI

Lista skrótów
1. Wprowadzenie
2. Dwumaszynowy problem przepływowy z minimalizacją sumy kosztów
3. Problem przepływowy z minimalizacją sumy kosztów spóźnień
4. Wzorce w cyklicznym problemie przepływowym
5. Bloki w problemach szeregowania z niepewnymi parametrami
6. Metoda hybrydowego algorytmu ewolucyjnego
7. Metoda lokalnych poszukiwań na ograniczonym obszarze
8. Zakończenie
Glosariusz
Indeks


Powrót do strony głównej  |   e-mail  |   Zamówienie