tel.  500-150-490
sklep@exit.pl
biuro@exit.pl

ZASADY PUBLIKACJI

W

AKADEMICKIEJ OFICYNIE WYDAWNICZEJ
EXIT
Akademicka Oficyna Wydawnicza (AOW) EXIT znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe opublikowanym 18 stycznia 2019 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poziom I, poz. 40).

AOW EXIT specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych i podręczników akademickich, głównie w dziedzinach nauk technicznych i ścisłych. Wydajemy także książki powstałe na bazie rozpraw doktorskich, monografie habilitacyjne i tzw. monografie profesorskie. Publikujemy książki zarówno w języku polskim, jak i w językach kongresowych.

Za pośrednictwem sieci współpracujących księgarni oraz sprzedaży internetowej AOW EXIT ma zasięg ogólnopolski, dodatkowo poszerzony przez dostęp do książek poprzez platformę internetową IBUK Libra. Dzięki tej platformie zasięg wydawnictw w językach obcych stał się także międzynarodowy.


INFORMACJE DLA AUTORÓWHISTORIA AOW EXIT


Wydawnictwo EXIT powstało w 1991 roku. Pomysłodawcą nowej serii wydawniczej książek naukowych (Akademickiej Oficyny Wydawniczej), ukazujących się w EXIT, i wieloletnim jej redaktorem był Prof. Leonard Bolc. Pierwsze pozycje pojawiły się w 1998 roku. Pod egidą Akademickiej Oficyny Wydawniczej EXIT ukazało się już kilkaset tytułów monografii i podręczników akademickich, w tym fundamentalna 9-tomowa monografia: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 pod redakcją prof. Macieja Nałęcza oraz trwa publikacja nowej 10-tomowej monografii Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania pod redakcją prof. Władysława Torbicza.

Po śmierci prof. Leonarda Bolca, Radę Programową tworzą niżej podpisani redaktorzy serii wydawniczych, którzy mieli zaszczyt częstej współpracy z prof. Leonardem Bolcem:

Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, członek korespondent PAN

Prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz, członek korespondent PAN

Prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, członek rzeczywisty PANPowrót do strony głównej